بسم الله الرحمن الرحیم

درباره ما

ورود

دبستان و پیش دبستان

ورود

دبیرستان دوره اول

ورود

دبیرستان دوره دوم

ورود

مدارس مجری طرح جامع آموزشی مسجد جامع صفا

مجموعه مدارس غیر دولتی اندیشه صفا

وابسته به موسسه جامع اسلامی صفا

(مسجد جامع صفا)