...

معرفی اجمالی

  • دشواری و ظرافت امر تربیت تا جایی رفیع و دست نایافتنی است که وجود اقدس حق تعالی، خود را رب نامیده و ادعای تربیت نموده است.
  • تعمّق در این گزاره انسان را به این باور می رساند که استخدام لفظ تربیت که امروزه مورد ادعای نهادهای متعددی قرار گرفته، علمی و صحیح نبوده؛ و بسیاری از عادت‌دهی‌ها و شرطی‌سازی‌ها که در عرف امروز، به غلط!! تربیت تلقّی می گردد را، شاید باید مخلّ تربیت و معارض با آن دانست.
  • اما چنین دقت های صحیحی نباید ما را از اهمیت تلاش در عرصۀ تعلیم و تربیت نوجوانان و کودکان غافل سازد و بدیهی است بر هر مرد و زنی که دغدغۀ اعتلای لوای اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت را در سر می‌پروراند لازم است تا با جان و مال و اهتمامی مثال زدنی، در راه آسمانی نمودنِ کودکان و نوجوانان و تمامی اقشار جامعه قدم در این مسیر پربرکت گذاشته، و در این جهاد حقیقی از هیچ کوششی دریغ نورزد.
  • مجتمع آموزشی موسسه جامع اسلامی صفا، با فراهم نمودن بستری مناسب جهت فعالیت‌های اعتقادی، علمی، پژوهشی، آموزشی، اخلاقی، مهارتی، ورزشی و.. برای مربیانی جوان و با انگیزه، سعی دارد تا از این راه خدمت دینی خود را تحقّق بخشد.
  • ایجاد فضای فعالیت برای معلمان دلسوز و باتجربه و مربیان ماهر و جوانی که دیروز خود را آن‌گونه که مقام معظم رهبری، به تحصیل و تهذیب و ورزش سپری نموده و امروزشان را نیز با نگاهی بر آسمان، (نه به اتکای تلاش و توان خویش!) زندگی خود را وقف اجرای طرحی نموده‌اند که سالهاست آموزشهای لازمش را فراگرفته و برای خدمت در این زمینه لحظه‌شماری می کنند.