...

معرفی اجمالی

  • اولین راهبرد در تربیت نسل کارا با شاخص های ذکر شده شروع فعالیت تربیتی از سنین اثر پذیری نوجوان است. هنگامی که شخص سنین نوجوانی را پشت سر می گذارد عملا خمیرمایه مستعد او شکل گرفته و به سختی بنیانها و میانی فکری و عقیدتی اش دستخوش تغییر و اصلاح خواهند شد.
  • هماهنگونه که پیامبر گرامی اسلام نیز می فرمایند: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر».
  • لذا راهبرد طرح جامع تربیتی معطوف به تحقق همزمان تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی،اخلاقی و تعلیم و تربیت علمی و فناورانه به صورت تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر طرح جامع آموزشی و تربیتی مسجد جامع صفا به صورت پیوسته تحت نظارت، هدایت و همیاری گروه مربیان متخصص و متعهد است.

گزارش تصویری