معاونت انضباطی

نظم رکن جدی اجرای هر برنامه فرهنگی و محور اصلی ارتقای کیفی هر سازمانی خواهد بود و قطعا روشهای به روز و استفاده جدی از طرحهای انسانی و ایجاد مشارکت خلاق در خود دانش آموزان در کنار انگیزه سازی فعال جهت بالابردن کیفیت آموزشی و فرهنگی مدرسه در بین همه نیروهای سازمان از مهمترین قسمتهای طرح جامع آموزشی و تربیتی مجموعه مدارس اندیشه صفا میباشد